top of page

Vill du vara med på en spännande resa och bygga Örebros bästa städbolag?!

Städsamt är gemenskap och teamkänsla två viktiga saker, vi är ett nytt modernt städbolag där vi satsar på unga ledare och medarbetare. 

Vi jobbar väldigt nära varandra och alla är med och utvecklar och påverkar hur verksamheten ska vara.

Sök genom att mejla till Rekry@stadsamt.se

bottom of page